Pozor: v vašem brskalniku je onemogočeno izvajanje JavaScript-a. Morda ne boste mogli odgovoriti na vsa vprašanja v tej anketi. Preverite nastavitve vašega brskalnika.

VPRAŠALNIK ZA MERJENJE DRŽAVLJANSKE KOMPETENCE

Pred vami je elektronski vprašalnik za merjenje državljanske kompetence.

Vse trditve v vprašalniku se nanašajo na določeno vedenje in opravila v zvezi z rabo kompetence. Natančno preberite vsako izmed trditev in jo ocenite, koliko se strinjate, da drži za vas. Vsako od trditev lahko ocenite z eno od treh ocen: 0 – Sploh ne drži zame, 1 – Delno drži zame, 2 – Drži zame.

Poskrbite, da boste ocenili vse trditve, saj sicer rezultati ne bodo uporabni. Pri tem vprašalniku so vsi vaši odgovori pravilni. Odgovarjajte iskreno, da bodo rezultati za vas uporabni. Če kakšne trditve ne razumete dobro, jo, preden odgovorite nanjo, razjasnite s svetovalčevo pomočjo.

Vprašanja so razdeljena v štiri sklope, za dokončanje vprašalnika pa morate odgovoriti na vsa vprašanja. Če boste kakšno vprašanje spregledali, vas bo računalnik opozoril na to.

V vprašalniku je 42 vprašanj, ki se nanašajo na državljansko kompetenco, in 4 splošna vprašanja (o spolu, starosti, izobrazbi in delovnem statusu).

Želimo vam veliko veselja pri izpolnjevanju vprašalnika!

 

* Vprašalnik za vrednotenje državljanske kompetence je pripravil Andragoški center Slovenije, vzdržuje ga tudi v elektronski obliki. Vsi podatki, ki jih boste vnesli v vprašalnik, bodo anonimni in kot take jih bo Andragoški center Slovenije uporabljal zgolj v statistične namene. Vaši podatki bodo vidni le vam in vašemu svetovalcu.